Rodzina Witczaków

Dzieje rodziny Witczaków w PRL
Mikołaj Witczak był jednym z pierwszych, którzy powrócili do kraju po zakończeniu wojny. Wraz z małźonką, Jarmiłą, przypłynął z Wielkiej Brytanii do Polski we wrześniu 1945
Losy rodziny Witczaków w czasie II wojny światowej
Rodzina Witczaków przedostała się do Rumunii, a następnie przez Włochy do Francji. Józef Witczak ukończył tam szkołę wojenną w Coetquidan, poczym został wcielony do 10. Brygady Kawalerii