Postacie

powrót »
Grzegorz Mioduszewski
Ur. 1963 w Kolnie k. Reszla. Malarz artysta. 1980 (wrzesień) –1981 zatrudniony w PRG Jastrzębie. W Związku 1980-81. Od stanu wojennego do 1988r. kolporter, ulotek, prasy i literatury podziemnej Rozprowadza min. Tygodnik Mazowsze, Biuletyn Dolnoslaski, CDN, RISa, pisma SW, Wolność (Jastrzębską). Współpracuje z Przemkiem Miśkiewiczem. W 1988 podczas strajków sierpniowych, przebywa w KWK "Jastrzębie" w charakterze, osoby wspomagającej i doradcy (w tym czasie jest studentem prawa) min. redaguje końcową odezwę. W pomoc strajkującym zaangażowana jest także matka Janina (organizuje posiłki). Po powstaniu bezdebitowego pisma Wolność, podejmuje współpracę z redakcją pisze artykuły, pod ps.Vincent. Współpracuje z Andrzejem Kamińskim. Wystawia min: 1995 Art cafe Katowice, 1996 Fiordstowa w Skiolden, Norwegia. 1998 Galeria „Ciasna” Jastrzebie Zdrój.1999 Galeria "Piętro Wyżej"-Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice. W 2002, ASP w Katowicach, Dyplom u prof. Romana Kalarusa. 2003 wystawia w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Galeria Sztuki Współczesnej. Nagrodzony min.1998 główna nagroda w Jastrzebskich, Dniach Kultury, kategoria plastyka. Nagroda od Firmy Pentel za pracę dyplomową w ASP Katowice. Jest jednym z najbardziej twórczych i oryginalnych, artystów-malarzy, nie tylko w Jastrzębiu Zdroju.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu, Encyklopedia Solidarności, realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.