Postacie

powrót »
Zbigniew Jaskólski
Ur. 29.04.1951r. w Brzegu k. Opola. 79-82 pracownik KBO (Kombinat Budownictwa Ogólnego) Rybnik w Żorach. 82-87 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy. 8 W Związku 85-95.1980 (sierpień/wrzesień) członek KS w KWK Moszczenica z ramienia ZRI (Zakład Robót Inżynieryjnych) Żory. 31.08.88 jeden z czterech delegatów MKS wysłanych na KWK 1Maj w celu wsparcia strajku. Zatrzymany wraz z pozostałymi w drodze powrotnej przez MO wylegitymowany i po 4 godz. na wskutek interwencji górników z KWK 1 Maj, puszczony (podczas tego zatrzymania, aktyw partyjny i ORMO wybijają szybę w samochodzie, w którym jechał). Po strajkach członek TKZ „S” w ZRI w Żorach, następnie wybrany przewodniczącym Związku, tamże. Członek MKK (Miejska Komisja Koordynacyjna) „S” w Żorach, gdzie pełni funkcję, przewodniczącego do spraw interwencji. 13.12.81 udaje się do Kopalni Manifest Lipcowy. Na drugi dzień udaje się do swojego zakładu tam zabezpiecza dokumentację związkową i sztandar, które zostają wyniesione i ukryte. Podejmuje próbę wywołania strajku m.in. (wywiesza odezwę strajkową) ze względu na specyfikę ZRI (załoga rozproszona na poszczególnych budowach) strajk nie miał szans powodzenia. Tego samego dnia udaje się na KWK Borynia, w której przepracował 7 lat do 1979 ( w międzyczasie uzyskuje informację, że jest poszukiwany przez SB) tam wraz z innymi działaczami „S” nie będącymi pracownikami kopalni - Cześkiem Sławkiem, Ryszardem Kusiem, Andrzejem Jaroszem, Henrykiem Biernatem wchodzi w skład KS (w charakterze doradców). Tam przebywa do wygaśnięcia strajku. 1981(grudzień)-82 (luty) współzałożyciel, drukarz i autor tekstów „Gońca Jastrzębskiego”. Współpracuje min. ze Stanisławem Wawryką, Barbarą Stelmaczonek, Jurkiem Prusiem, Andrzejem Jaroszem. 82-84 zaangażowany w pomoc dla rodzin internowanych i aresztowanych działaczy „S” (zbiera pieniądze i organizuje paczki żywnościowe). 82-88 kolporter (Brzeg, Wrocław) prasy podziemnej min. Z Dnia na Dzień, Żołnierz Wolności, Cdn, Bez Cenzury, Robotnik, Tygodnik Mazowsze i książek min. Katyń, Paryska Kultura. 82-88 uczestnik i współorganizator Mszy za Ojczyznę odprawianych w Kościele „na górce”. Związany z Grupą Jana Szczęśniaka i Grupą Jarosława Kolka. 84-88 kolporter OŚC-i i RIS-a. Od 1987 członek (ps. Lis) TKZ (Tajna Komisja Zakładowa) przy KWK M.L. Współzałożyciel i redaktor „Manifeściaka”. W tym czasie współpracuje min. z Stanisławem Koskiem, Jerzym Nowosielskim, Hieronimem Ochnio, Władysławem Matysiakiem, Stanisławem Paskiem. 10.06.87 podczas wizyty Papieża w Gdańsku reprezentant Regionu Śląsko –Dąbrowskiego. Z transparentem Regionu wraz z H. Ochnio i S. Koskiem idą na czele manifestacji ( z munduru górniczego zostaje całe, tylko pióro). Tam zatrzymany na 48 godz. Po powrocie do Jastrzębia zwolniony z pracy. 03.05.88 uczestnik manifestacji w Jastrzębiu Zdroju. W okresie 82-86 ok. (10-15) razy zatrzymywany na 24 i 48 godz. W KMMO w Jastrzębiu, w jego mieszkaniu ma miejce 3-krotna rewizja. 1988 (sierpień) współorganizator i członek KS w KWK Morcinek w Kaczycach. 22.08.88 zatrzymany na 48 godz. w KMMO w Jastrzębiu podczas próby przedarcia się do MKS w KWK M.L. Po strajkach członek TKZ „S” w KWK Morcinek a następnie przewodniczący (po Andrzeju Andrzejczaku) NSZZ „S” tamże. 1990-92 Przewodniczący MKK w Jastrzębiu oraz sekretarz KKG w Katowicach. 93-95 współorganizator koloni dla dzieci w ramach Fundacji Grzegorza Kolosy.

W latach 1982-89 rozpracowywany przez SB oraz TW. Kryptonimy spraw SOR "INFORMATOR" 1983-87 dotycz. wrogiej działalności, druku oraz kolportowania gazetki "Manifeściak" oraz innych. SOR "RADA", SOR "KOMISJA" 1988-89 dot. wroga działalność w tajnych strukturach podziemnych TKZ (Tajna Komisja Zakładowa) NSZZ Solidarność KWK Manifest Lipcowy. Inwigilacje nadzorował Wydz.I Dep. V MSW W-wa płk. H. Sikora, WUSW Katowice Wydz. V2 płk. Kędzierski, Wydz. III i IV oraz Wydz. "W" i "C" KM MO-SB Jastrzębie Zdr. (w sumie 9-ciu oficerów SB). Wszystkie sprawy zakończyły się porażką SB.

Opracował Andrzej Kamiński
Przeczytaj relacje: