Postacie

powrót »
Marian Augustyński
Ur.03.12.1947r. w Głuchołazach (ob. Opolskie). 1974-1986 zatrudniony w KWK Borynia w Jastrzębiu Zdroju. Od 1986 na rencie. W Związku 1980-1988. 28.08.-03.09.1980 uczestnik strajku w KWK Borynia w Jastrzębiu Zdroju. 15.12.-18.12.1981 uczestnik strajku tamże. Po strajkach wraz z żoną Krystyną (działaczka opozycji) zaangażowany w pomoc rodzinom internowanych członków Solidarności (paczki żywnościowe). 1981-1989 jego mieszkanie było tajnym lokalem konspiry. Tam organizuje tajną dekoratornię (wykonuje transparenty, plakaty, winiety do pism opozycyjnych, projektuje ulotki i okazjonalne druki opozycyjne) i drukarnię ulotek. 1982-1989 wraz z żoną kolportują ulotki w Żorach i KWK Borynia w Jastrzębiu Zdroju. Współpracuje z Andrzejem i Ewą Andrzejczakami, Leszkiem Zubikiem, Józefem Grembowskim, Tadeuszem Jedynakiem, Józefem Gabrowskim, Andrzejem Bienkowskim (ps. Profesorek), Janem Huzarewiczem, a w późniejszym okresie (88) z Adamem Wasilewskim, Alojzym Pietrzykiem i Grzegorzem Kolosą. 1982-89 wspólnie z żoną uczestniczą w Mszach za Ojczyznę w Żorach i Jastrzębiu Zdroju.1983 podejmuje współpracę z KPN (Adam Słomka, A. Andrzejczak, J. Grembowski, Karwowski). 1986-1990 członek KPN (podobnie żona, która pełni funkcję sekretarza i skarbnika KPN na obszarze ROW-u). 1988 podczas strajku w KWK Morcinek w Kaczycach wspólnie z żoną wspomagają strajkujących dostarczając żywność oraz bibułę opozycyjną. 1988-1990 szef KPN w Żorach. 1987 wraz z żona uczestniczy w manifestacji rocznicowej pod kopalnią Wujek. 11.11.1988 uczestnik wraz żoną (zostaje pobita) manifestacji „pod katedrą” w Katowicach. Następnie uczestnik głodówki tamże. 28.10.1988 uczestnik manifestacji zwolnionych górników w Katowicach. Razem z żoną współpracują z KIiP Komisja Interwencji i Praworządności) „S” Zbigniewa Romaszewskiego przy pomocy finansowej dla zwolnionych za strajki sierpniowe górników. 1988-89 uczestniczy w manifestacjach w Jastrzębiu Zdroju m.in. „pod sądem” o przywrócenie do pracy zwolnionych górników (09.10.1998). W 1989 zaangażowany w pracach żorskiego KO „S’ bierze czynny udział w akcji wyborczej do wyborów 4 czerwca min. jest kurierem na Warszawę (materiały wyborcze, środki finansowe). 1990-1994 członek PC. Malarz, rzeźbiarz amator, projektant wnętrz. Większość jego prac znajduje się w rękach prywatnych w Polsce i Niemczech.
Przeczytaj relacje: